Умения и компетентности, значими за младите хора.

Мотиви за изготвянето ми на портфолио

Учителското портфолио е иновационен инструмент за разпознаване и диференцирано оценяване на качеството на дейността на учителя;

Справедливостта при оценяване индивидуалното качество на учителския ми труд произтичаща от отговорността ми за прозрачност и доказателственост на моята професионална дейност;

Потребността от сигурност в работата ми, особено в рискови професионални ситуации.


Портфолиото се състои от:

Част първа
Описание на педагогическа и научно - методическа дейност

Част втора
Приложения

Час трета
Европейски формат на автобиография